Utemeljen s ciljem očuvanja iznimnih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti rijeke Krke, Nacionalni park Krka je proglašen radi zaštite i očuvanja geomorfoloških, hidroloških i pejsažnih vrijednosti krajobraza, posebice sedrenih slapova koji su njegov temeljni fenomen. Namjena Parka je prvenstveno znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna, a turističke djelatnosti u ulozi su posjećivanja i razgledavanja.Nacionalni park Krka se nalazi u južnoj Hrvatskoj, na središnjem dijelu istočne jadranske obale, na području Šibensko-kninske županije a obuhvaća tok rijeke Krke (2 km nizvodno od Knina do Skradina) i donji tok rijeke Čikole. Područje je proglašeno Nacionalnim parkom 1985. godine, što potvrđuje izuzetnost krške ljepotice Krke, osobitost njezinih prirodnih fenomena i kulturnopovijesnih spomenika. Nacionalni park Krka otvoren je za posjetitelje tijekom cijele godine i moguće ga je obilaziti vodenim putem, kolnim cestama i pješačkim stazama, uz poštivanje pravila ponašanja u zaštićenom okolišu.