​Všeobecné obchodní


Všeobecné obchodní podmínky a poznámky

1. Web stránky
Webové stránky www.holiday-link.com je interaktivní webová stránka, na které mohou návštěvníci psát texy, novinky, vkládat fotografie a videa o událostech spojených s turismem, stravováním, kulturou a zábavou. Informace mohou vkládat majitelé, manažeři, zaměstnanci, turistické kanceláře, obyvatelé, turisti a všichni ti, kteří chtějí seznámit veřejnost s konkrétní událostí (věcí). Stránka umožňuje hodnocení atraktivity určité události a psaní komentářů ze strany druhých návštěvníků. Návštěvníci, kteří se přihlásí na stránky a chtějí zveřejnit informace o nějaké události nebo propagovat nějaké turistické služby se stanou uživateli nebo dodavateli a souhlasí tím se všeobecnými podmínkami, které jsou zde rozepsány a jsou povinni postupovat v souladu se všeobecnými podmínkami (všeobecné podmínky se nevztahují na návštěvníky, kteří si pouze prohlíží stránky). Návštěvník se uživatelem stává přihlášením se pomocí uživatelského jména a hesla. Uživatel se zavazuje, že zadá přesné vstupní informace, jméno, příjmení a adresu. Příspěvky, které bude uživatel vkládat na webové stránky, budou podepsány přezdívkou, kterou si sám vybere, zatímco osobní informace budou používány v souladu s prohlášením o ochraně soukromých informací. Osoby mladší 13 let nemohou psát či vkládat informace na webové stránky. Všeobecné podmínky se mohou čas od času změnit, pokud uživatel nebo dodavatel nesouhlasí se změnou všeobecných podmínek, může svoje příspěvky z webových stránek odstranit.

2. Obsah
Webové stránky nejsou médium, které zveřejňuje redakčně upravené příspěvky, nýbrž na nich návštěvníci vkládají informace, které slouží ke vzdělávání a informování veřejnosti o turistických, kutlurních a stravovacích zařízeních a jiných akcích. Cílem stránek je shromáždit informace, které turistům, ale i místním obyvatelům dají nahlédnout do turistické, kulturní a pohostinské nabídky určité oblasti (město, oblast nebo země). Zveřejněné informace o událostech jsou zcela zdarma. Kromě turistických událostí mohou dodavatelé různých turistických služeb na webových stránkách zveřejňovat a inzerovat služby, které nabízí. Tito lidé se v dalším textu označují za dodavatelé. Uživatelé a dodavatelé jsou zcela odpovědni za zveřejnění svého obsahu v souladu s prohlášením o odpovědnosti.

3. Povinnosti uživatel
Každý uživatel je povinnen používat webové stránky v souladu se zde uvedenými všeobecnými podmínkami. Zveřejněním určitého textu, komentáře, fotografie nebo videa na webové stránce, se uživatel zaručuje, že všechny informace jsou pravdiv, a že nejsou pod ochranou autorských práv třetí osoby. Každý uživatel je morálně a hmotně zodpovědný za zveřejnění informací. Je zakázáno kopírovat texty z jiných internetových stránek. Vložený obsah kontrolují administrátoři a dávají povolení ke zobrazení. Holiday-Link.com má právo nezobrazit obsah, který považuje za nepřiměřený, nepravdivý nebo urážející. Majitelé, ředitelé nebo zaměstnanci stravovacích zařízení (např. restaurace) mají právno odpovědět na články a komentáře o jejich zařízení. Majitelé mají právo požadovat, aby se některý text o jejich zařízení vymazal, pokud ho považují za nepřiměřený. Stížnost mohou poslat na complaint@holiday-link.com . Uživatelé zveřejněním obsahu na webu dávají Holiday-link.com a jeho dceřinným společnostem výhradní, bezplatnou, dlouhodobou, neodvolatenou a zcela převzatou licenci (autorské právo) k užívání, citaci, změně, úpravě, překladu, distribuci, zveřejnění a veřejné prezentaci zapsaných textů.

4. Povinnosti dodavatelů služeb (ubytování a ostatní služby)
Společnost Holiday-Link.com d.o.o se na této webové stránce představuje jako reklamní webová stránka a ne jaké cestovní kancelář nebo cestovní agentura. Dodavatelé turistických služeb, kteří zaregistrují svoje kapacity na webové stránce platí reklamu podle modelu, který si vyberou. Komunikace ohledně uzavírání rezervace určitého ubytování nebo jiné turistické služby se koná výhledně přímo mezi dodavatelem a návštěvníkem. Návštěvník domlouvá ubytování nebo jiné služby přímo s dodavatelem a platí mu za sjednanou službu. Za všechny zapsané informace, fotografie, ceny a ostatní informace jsou odpovědni dodavatelé. Dodavatelé se zaručují, že mají všechny potřebné povolení k poskytování služeb, které nabízí, a že postupují v souladu se zákony jejich domovské země. Koupením určité služby návštěvník souhlasí i se všeobecnými podmínkami dodavatele, u které službu koupil. Holidy-Link prověří každého dodavatele dříve než zveřejní jeho objekt na webové stránce. Pokud společnost Holiday-Link pro některé služby působí jako cestovní kancelář, bude také uvedena jako dodavatel konkrétní služby.

5. Prohlášení o odpovědnosti
Informace, které uživatelé a dodavatelé vkládájí mohou být nesprávné. Holiday-Link.com nekontroluje vkládání informací, fotografií a videí ze strany uživatelů a proto nemůže zaručit jejich přesnost a vzdává se jakékoliv odpovědnosti za chybnou informaci. Pokud si všimnete nějaké chyby, nepřesnosti nebo nedostatečné informace můžete se na nás obrátit na email: complaint@holiday-link.com . Za všechny informace o určité události je zodpovědný uživatel, který je zapsal. Dodavatelé, kteří zveřejňují reklamu o turistické službě zde vystupují jako samostatní podnikatelé. Sami vkládají informace o službách a cenách a nahrávají fotografie. Holiday-Link.com neověřuje vložené informace a vzdává se jakékoliv odpovědnosti ohledně případných chyb, které se mohou při vkládání reklamy stát. Dodavatelé jsou odpovědni za všechna povolení vázána se službami, které nabízí a postupují v souladu se zákony jejich domovské země. Návštěvník stránek domlouvá určitou službu přímo s dodavatelem na základě informací, které dodavatel vložil na stránky jako samostatný podnikatel a platí službu přímo dodavateli. Kvůli tomu se Holiday-Link.com vzdává jakékoliv odpovědnosti za problémy spojené s určitou rezervací. Holiday-Link.com má funkci vytvářet článek ze stránky Facebook s určitým obsahem (stránky Facebook).

6. Prohlášení o ochraně soukromých informací
Uživatelé a dodavatelé při přihlášení na webové stránky musí vyplnit určitá data (jméno a příjmení, email, adresu, telefon apod.). Holiday-Link.com zaručuje, že tyto informace budou uchovány v tajnosti a nebude je poskytovat třetím osobám. Holiday-Link.com může použít email uživatele a dodavatele pro zaslání potřebných informací a reklamy.

7. Prohlášení o cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být uložené v elektronickém zařízení návštěvníka, pokud to umožňuje jeho internetový prohlížeč. Holiday-Link.com používá cookies, aby uživatelům umožnil lepší uživatelskou funkci internetové stránky. Taktéž se mohou automaticky shromažďovat určité informace při používání Holiday-Link.com

8. Příslušnost soudu
V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se stránky Holiday-Link.com se obracíme příslušnému soudu ve Splitu a chorvatskému právu.

Zveřejnit turistickou nabídku
Majitelé apartmánů, pokojů, domů, pensionů, hotelů, kempů apod. Zveřejněte Vaši nabídku ZDARMA. Platba bude provedena pouze po přijetí konkrétní poptávky nebo uskutečněné rezervaci.
Zveřejnit článek
Majitelé, manažeři, zaměstnanci rastaurace, kluby, události a další příležitosti, napište Vaše hodnocení na turistické mapě. Publikovat články, fotografie a videa ZDARMA.

Cestovatelé Navštívili jste zajímavou restauraci, bar, atrakci, událost? Podělte se o své pozitivní zkušenosti! Napište článek, pošlete video nebo fotografie, které jste pořídili.