Oпшти услови


Oпшти услови на работење и забелешки

1. Веб Страница
Веб страницата www.holiday-link.com e интерактивна веб страница на која посетителите можат да запишуваат текстови, новости, слики и видео филмови за содржините во врска со туризмот, угостителството, културата и забавата. Информациите може да ги внесуваат сопственици, менаџери, вработени, туристички заедници, жители и туристи, односно, сите оние кои сакаат да ја запознаат јавноста со одредена содржина. Страницата овозможува оценување на атрактивноста на одредена содржина и пишување на коментари од страна на други посетители. Посетителите што ќе се логираат на страницата и кои сакаат да објават информации за некоја содржина или да рекламираат некоја туристичка услуга стануваат корисници или даватели и ги прифаќаат општите услови кои се тука пропишани и должни се да постапуваат во согласност со општите услови (општите услови не се применуваат ако посетителот само ја разгледува страницата). Корисник се станува со пријава на корисничко име и лозинка. Корисникот се обврзува дека ќе внесе точни податоци за пристап, име и презиме и адреса. Содржините кои ќе ги внесе корисникот ќе бидат потпишани со прекар, кој самиот ќе го избере, додека личните податоци ќе се користат во согласност со изјавата за приватност. На лицата помлади од 13 години не им е дозволено внесување на содржини. Oпштите услови може да се менуваат од време на време, а доколку корисникот или давателот не се согласуваат со изменетите општи услови може да ги отстрани своите содржини од презентацијата.

2. Содржина
Страницата не е медиум кој објавува уреднички обликувани програмски содржини, туку на истата посетителите објавуваат информации кои служат за образовно и културно информирање на јавноста за туристичките, културните и угостителските содржини. Целта на страницата е собирање на информации кои на туристите, но и на локалното население би им овозможиле увид во туристичката, културната и угостителската понуда на одредени локации (град, регион, земја). Oбјавувањето на информациите за содржините е бесплатно. Освен туристичките содржини давателите на страниците може да ги запишуваат и рекламираат услугите што ги нудат. Taквите во натамошниот текст се наведуваат како даватели на услуги. Корисниците и давателите на услуги се исклучиво одговорни за овјавувањето на своите содржини во согласност со изјавата за одговорност.

3. Oбврски на корисникот
Секој корисник должен е да ја користи веб страницата во согласност со пропишаните услови. Со објавувањето на одреден текст, коментар, слика или видео филм на страницата, корисникот гарантира дека објавените информации се вистинити, и дека не се заштитени со авторски права на трети лица. Секој корисник е морално и материјално одговорен за објавата на содржините. Забрането е копирање на текстови од други интернет страници. Внесените содржини ги прегледуваат администраторите и истите ги одобруваат на приказ. Holiday-Link.com има право да не ги прикаже содржините за кои смета сека се несоодветни, невистинити или навредувачки. Сопствениците, директорите или вработените во угостителските објекти (на пр. ресторан) имаат право да дадат одговор на статиите и коментарите за сопствената содржина. Сопствениците имаат право да побараат некој текст за нив да се отстрани доколку сметаат дека е несоодветен. Приговорот може да се прати на следнава адреса complaint@holiday-link.com .Корисникот со објавувањето на Holiday-Link.com и на неговите подружници им дава исклучива бесплатна, трајно пренослива, неотповиклива и во целост пренесена лиценца (авторско право) за користење, репродукција на мислења, прилагодување, преведување, и дистрибуирање, објавување и јавно прикажување на запишаните содржини.

4. Oбврски на давателите на туристички услуги (сместување и останати услуги)

Друштвото Holiday-Link.com д.o.o. на оваа веб страница настапува како рекламна веб страница, а не како туроператор или посредничка туристичка агенција. Давателите на туристичките услуги кои ги запишуваат своите капацитети во страницата, рекламата ја плаќаат според избраниот модел на рекламирање. Интеракцијата во врска со договарањето на одредено сместување или на некоја друга туристичка услуга се врши директно меѓу давателот на услугите и посетителот. Посетителите договараат сместување или некои други услуги директно со давателите на услугите и ним им плаќаат за договорените услуги. За сите запишани податоци, слики, цени и останато одговорни се давателите на услуги. Давателите на услуги гарантираат дека ги имаат сите дозволи потребни за вршење на услугите кои ги нудат и дека работат во согласност со законите на матичната земја. Со купување на одредена услуга посетителот ги прифаќа и условите на давателот на услуги од кој ја купил услугата. Holiday-Link ќе го провери секој давател на услуги пред да се дозволи прикажување на неговите објекти на страницата. Ако Holiday-Link, за некои услуги, дејствува како туристичка агенција, тој исто така ќе биде наведен како добавувач на одредена услуга.

5. Изјава за одговорност
Податоците што ги запишуваат корисниците и давателите на услуги може да бидат неточни. Holiday-Link.com не го проверува внесот на податоци, слики, филмови од страна на корисниците па затоа не може да гарантира за нивната точност и се одрекува од секоја одговорност за некој неточен податок. Доколку приметите одредена невистина, неправилност, или несоодветност во некоја содржина можете да ни се обратите на следнава е-маил адреса: complaint@holiday-link.com . За сите информации за некоја содржина одговорен е корисникот што ги запишал. Давателите на услуги кои ги рекламираат туристичките услуги преку веб страницата настапуваат како независни претприемачи. Самостојно ги запишуваат податоците за своите услуги, слики и цени. Holiday-Link.com не ги проверува запишаните податоци и се одрекува од секоја одговорност во врска со грешките кои може да се појават при внесувањето на податоците. Давателите на услуги одговорни се да ги поседуваат сите дозволи во врска со услугите што ги нудат и да ги почитуваат сите закони и прописи на матичната земја.Посетителот на страницата договара одредена услуга директно со давателот на услуги врз основа на податоците кои што ги запишал давателот на услуги како независен претприемач и му плаќа директно на давателот на услуги. Поради тоа Holiday-Link.com се одрекува од одговорност за било какви проблеми во врска со одредена резервација. Holiday-Link.com има функционалност да креира статија од страница на Фејсбук на специфични содржини (Фејсбук страници).

6. Изјава за приватност
Корисниците и давателите на услуги при логирањето на веб страницата мора да пополнат одредени податоци (име и презиме, е-маил, адреса, телефон, итн.). Holiday-Link.com гарантира дека податоците ќе ги чува како тајна и дека нема да им ги проследува на трети лица. Holiday-Link.com може да ги употреби електронските адреси на корисниците и давателите на услуги за праќање на потребните известувања и за рекламирање.

7. Изјава за колачиња
Колачињата се мали текстуални датотеки и може да се зачуваат во уредот на посетителот доколку тоа го овозможи веб прелистувачот. Holiday-Link.com користи колачиња како би им овозможил на посетителите подобро корисничко искуство на веб страницата. Исто така, може да се соберат автоматски одредени податоци при посетата на Holiday-Link.com.

8. Надлежност на суд
Во случај на било каков спор во врска со страницата holiday-link.com надлежен е судот во Сплит и хрватскиот закон.

Oбјави ја туристичката понуда
Сопственици на апартмани, соби, куќи, пансиони, хотели, кампови итн. Објавете ја Вашата понуда БЕСПЛАТНO. Се плаќа само приемот на конкретно прашање или реализираната резервација.
Oбјави статија
Сопственици, менаџери, вработени ресторани, клубови, настани и останати содржини, напиши своја рецензија на туристичката мапа. Објави статии, слики и видеа БЕСПЛАТНO.

Патници Сте посетиле интересен ресторан, бар, атракција, настан? Поделете ги своите позитивни искуства! Напишете статија, објавете видео или фотографии кои сте ги