​Ogólne warunki


Ogólne warunki i uwagi

1.Strona internetowa
Strona internetowa www.holiday-link.com jest interaktywną stroną internetową, na której odwiedzający mogą publikować teksty, wiadomości, zdjęcia i filmy wideo dotyczące turystki, gastronomii, kultury i rozrywki. Informacje mogą publikować właścicielowie, menedżerowie, pracownicy wspólnoty turystycznej, mieszkańcy i turyści to znaczy wszyscy ci którzy chcą zapoznać publiczność z pewną ofertą turystyczną. Strona pozwala na ocenianie atrakcyjności pewnej oferty i na pisanie komentarów innych odwiedzających. Odwiedzający, którzy zalogują się na stronie i chcą opublikować informacje na temat pewnej oferty lub reklamować pewną usługę turystyczną zostają użytkownikami lub dostarczycielami oraz zgadzają się na warunki ogólne (warunki ogólne nie mają zastosowania jeśli odwiedzający tylko odwiedza stronę). Użytkownikiem staje się po rejestracji za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik zobowiązuje sie do wpisania prawidłowych danych dostępu, imienia i nazwiska oraz adresu. Treść, którą użytkownik opublikuje będzie podpisana przezwiskiem odebranym przez użytkownika, a dane osobowe będą korzystane zgodnie z oświadczeniem o prywatności. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie mogą publikować treści. Warukni ogólne podlegają zmianom, a jeśli użytkownik lub dostarczyciel nie zgadza się na zmienione warunki ogólne może usunąć swoich treści.

2.Treść
Strona nie jest medium opublikujące treści redakcyjnych, lecz na niej odwiedzający publikują informacje służące informowaniu publiczności na temat ofert turystycznych, kulturowych oraz gastronomicznych. Celem strony jest zbieranie różnych informacji, które turystom i lokalnym miszkańcom przedstawią ofertę turystyczną, kulturową oraz gastronomiczną pewnej lokalizacji (miasto, region, kraj). Opublikowanie informacji o ofertach jest kompletnie bezpłatnie. Poza ofert turystycznych świadczący różnych usług turystycznych na stronach mogą publikować i reklamować usługi świadczone. Tacy użytkownicy zwani są dalej dostarczycielami. Użytkownicy i dostarczyciele są wyłącznie odpowiedzialni za opublikowanie własnych ofert zgodnie z oświadczeniem o odpowiedzialności.

3.Obowiązki użytkowników
Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej zgodnie z niniejszymi warunkami. Opublikowaniem pewnego tekstu, komentaru, zdjęcia lub filmu wideo na stronie użytkownik gwarantuje, że opublikowane informacje są prawdziwe i, że nie są pod ochroną praw autorskich osób trzecich. Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność moralną i materialną za opublikowanie treści oferty. Zakazane jest kopiowanie tekstów z innych stron internetowych. Administratorzy sprawdzają opublikowane oferty oraz zatwierdzają ich wyświetlanie. Holiday-Link.com ma prawo nie wyświetlić oferty uważane za nieodpowiednie, nieprawidlowe lub obraźliwe. Właściciele, dyrektorzy lub pracownicy w obiektach gastronomicznych (np. restauracja) mają prawo do odpowiedzi na artykuły oraz komentarzy o własnym obiekcie. Właściciele mają prawo prosić o usunięcie pewnego tekstu o ich obiekcie jeśli uważają go za nieodpowiedni. Zarzut można składać na adres mailowy complaint@holiday-link.com. Użytkownik opublikowaniem oferty udziela Holiday-Link.com i jego oddziałom wyłączną, bezpłatną, na trwałe przekazywalną, nieodwołalną oraz kompletnie przekazaną licencję (prawo autorskie) na użytkowanie, reprodukcję, zmienianie, dostosowywanie, tłumaczenie, dystrybucję, opublikowanie oraz publiczne wyświetlanie opublikowanej oferty.

4.Obowiązki dostarczycieli usług turystycznych (zakwaterowanie i pozostałe usługi)
Spółka Holiday-Link.com d.o.o na tej stronie internetowej występuje jako portal reklamowy, nie jako touroperator lub pośrednicząca agencja turystyczna. Dostarczyciele usług turystycznych, którzy opublikują swój obiekt turystyczny na stronie płacają za reklamę według wybranego modelu reklamowania. Kontakt dotyczący rezerwacji pewnego zakwaterowania lub innej usługi turystycznej odbywa się bezpośrednio między dostarczycielem a odwiedzającym. Odwiedzający rezerwują zakwaterowanie lub inne usługi bezpośrednio z dostarczycielami i nimi płacaja za uzgodnioną usługę. Za wszystkie opublikowane dane, zdjęcia, ceny i inne informacje odpowiedzialni są dostarczyciele. Dostarczyciele gwarantują, że mają wszystkie potrzebne pozwolenia na wykonywanie usług oferujących oraz, że działają zgodnie z prawem kraju macierzystego. Zakupem pewnej usługi odwiedzający akceptuje warunki ogólne dostarczyciela, u którego kupił usługę. Holiday-Link sprawdzi każdego dostarczyciela przed wyświetlaniem jego obiektów na stronie. Jeśli Holiday-Link, w przypadku niektórych usług, będzie działał jako biuro podróży, zostanie również wymieniony jako dostawca określonej usługi.

5.Oświadczenie o odpowiedzialności
Dane opublikowane przez odwiedzających i dostarczycieli mogą być fałszywe. Holiday-Link.com nie sprawdza wpisywanie danych, zdjęć i filmów użytkowników i zgodnie z tym nie jest w stanie gwarantować ich prawidłowość oraz zrezygnuje z jakiejkolwiek odpowiedzialności dotyczącej fałszywych danych. Jeśli zauważycie pewny błąd, nieprawidłowość lub nieodpowiedniość w pewnej ofercie możecie się z nami skontaktować na adres e-mail complaint@holiday-link.com
Za wszystkie informacje o pewnej ofercie odpowiedzialny jest użytkownik, który je opublikował. Dostarczyciele, którzy reklamują usługi turystyczne na stronie występuja jako samodzielni przedsiębiorcy. Samodzielnie wpisują dane o swoich usługach, zdjęcia i ceny. Holiday-Link.com nie sprawdza wpisanych dan i zrezygnuje z odpowiedzialności dotyczącej błędów, które mogą pojawić się podczas wpisywania. Dostarczyciele są odpowiedzialni za to, że mają wszystkie potrzebne pozwolenia dotyczące usług oferujących oraz, że przestrzegają wszystkich ustaw i zasad kraju macierzystego. Odwiedzający strony uzgadnia się na pewną usługę bezpośrednio z dostarczycielem na podstawie danych, które dostarczyciel wpisał jako samodzielny przedsiębiorca. Z tego powodu Holiday-Link.com zrezygnuje z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących pewnej rezerwacji. Holiday-Link.com ma funkcjonalność do tworzenia artykułów ze strony Facebooka o określonej treści (strony Facebooka).

6. Oświadczenie o prywatności
Użytkownicy i dostarczyciele podczas logowania się do strony internetowej muszą wpisać pewne dane (imię i nazwisko, e-mail, adres, telefon itp.). Holiday-Link.com gwarantuje, że te dane będzie przechowywać i nie będzie je przekazywać osobom trzecim. Holiday-Link.com może skorzystać z e-maila użytkownika i dostarczyciela w celu wysyłania potrzebnych wiadomości oraz reklamowania.

7.Oświadczenie dotyczące plików cookies
Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które można przechowywać w urządzeniu użytkownika jeśli na to pozwala przeglądarka internetowa. Holiday-Link.com korzysta z plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej dla odwiedzających. Też jest możliwe automatycznie gromadzenie pewnych danych poczas odwiedzania strony Holiday-Link.com.

8.Kompetencja trybunału
W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego strony holiday-link.com uprawniony jest trybunał w Splicie i chorwacka ustawa.

Opublikuj ofertę turystyczną
Właściciele apartamentów, pokoi, domów, pensjonatów, hoteli, kempingów itd. Opublikuj swoją ofertę BEZPŁATNIE. Opłata będzie dokonana po otrzymaniu pewnego zapytania lub zrealizowanej rezerwacji.
Opublikuj artykuł
Właściciele, menedżerowie, pracownicy restauracje, kluby, wydarzenia i pozostałe atrakcje, napisz recenzję na mapie turystycznej. Opublikuj artykuły, zdjęcia i widea BEZPŁATNIE.

Podróżujący Odwiedziłeś ciekawą restaurację,bar,atrakcję, wydarzenie? Podziel się swoim pozytywnym doświadczeniem! Napisz artykuł, opublikuj wideo lub zdjęcia.