Opšti uslovi


Opšti uslovi poslovanja i napomene

1. Web sajt
Sajt www.holiday-link.com je interaktivna veb stranica na kojoj posetioci mogu upisivati tekstove, novosti, slike i video filmove o sadržajima vezanim uz turizam, ugostiteljstvo, kulturu i zabavu. Informacije mogu unositi vlasnici, menadžeri, zaposleni, turističke zajednice, stanovnici i turisti odnosno svi oni koji žele upoznati javnost sa određenim sadržajem. Stranica omogućava ocenjivanje atraktivnosti određenog sadržaja i pisanje komentara od strane drugih posetilaca. Posetioci koji se uloguju u stranu te žele objaviti informacije o nekom sadržaju ili reklamirati neku turističku uslugu postaju korisnici ili dobavljači te pristaju na opšte uslove koji su ovde propisani i dužni su postupati u skladu sa opštim uslovima (opšti uslovi se ne primenjuju ako posetilac samo razgleda stranicu). Korisnik se postaje prijavom kroz korisničko ime i lozinku. Korisnik se obavezuje da će upisati tačne pristupne podatke, ime i prezime i adresu. Sadržaji koje korisnik upiše će biti potpisani sa nadimkom koji odabere, dok će lični podaci bit korišćeni u skladu sa izjavom o privatnosti. Osobama mlađim od 13 godina nije dozvoljeno upisivanje sadržaja. Opšti uslovi se mogu menjati s vremena na vreme a ako se korisnik ili dobavljač ne slaže sa izmenjenim opštim uslovima može ukloniti svoje sadržaje sa prikazima.

2. Sadržaj
Sajt nije medij koji objavljuje urednički oblikovane programske sadržaje već na njoj posetioci objavljuju informacije koje služe obrazovanom i kulturnom informisanju javnosti o turističkim, kulturnim i ugostiteljskim sadržajima. Cilj sajta je da prikupi informacije koje bi turistima ali i lokalnim stanovnicima dala uvid u turističku, kulturnu i ugostiteljsku ponudu određene lokacije (grad, region i zemlja). Objavljivanje informacija o sadržajima je potpuno besplatno. Osim turističkih sadržaja na stranicama davaoci raznih usluga u turizmu mogu upisivati i reklamirati usluge koje nude. Takvi se u daljem tekstu navode kao dobavljači. Korisnici i dobavljači su isključivo odgovorni za objavu svojih sadržaja u skladu sa izjavom o odgovornosti.

3. Obaveze korisnika
Svaki korisnik dužan je koristiti sajt u skladu sa ovde propisanim opštim uslovima.
Objavljivanjem određenog teksta, komentara, slike ili video filma na stranici korisnik garantuje da su objavljene informacije istinite, te da nisu zaštićene autorskim pravima trećih lica. Svaki korisnik je moralno i materijalno odgovoran za objavu sadržaja. Zabranjeno je kopiranje tekstova sa drugih sajtova. Upisane sadržaje pregledaju administratori te odobravaju sadržaje na prikaz. Holiday-Link.com ima pravo ne prikazati sadržaje koje smatra neprimerenim, neistinitim ili uvredljivim. Vlasnici, direktori ili zaposleni ugostiteljskih sadržaja (npr. Restoran) imaju pravo odgovora na članke i komentare o sopstvenom sadržaju. Vlasnici imaju pravo zatražiti da se neki tekst o njihovom sadržaju ukloni ako ga smatraju neprimerenim. Prigovor se može uputiti na complaint@holiday-link.com. Korisnik objavljivanjem sadržaja daje Holiday-Link.com i njegovim filijalama isključivu, besplatnu, trajno prenosivu, neopozivu i potpuno prenijeti licencu (autorsko pravo) za korišćenje, reprodukovanje menjanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuiranje, objavljivanje te javno prikazivanje upisanih sadržaja.

4. Obaveze dobavljača turističkih usluga ( smeštaj i ostale usluge )
Društvo Holiday-Link.com doo na ovom internet sajtu nastupa kao reklamna veb stranica a ne kao turoperator ili posrednička turistička agencija. Dobavljači turističkih usluga koji upišu svoj kapacitete u stranicu plaćaju reklamu prema modelu reklamiranja koji odaberu. Interakcija u vezi ugovaranja određenog smeštaja ili druge turističke usluge se obavlja direktno između dobavljača i posetilaca. Posetioci ugovaraju smeštaj ili druge usluge direktno sa dobavljačima i njima plaćaju dogovorene usluge. Za sve upisane podatke, slike, cene i ostalo odgovorni su dobavljači. Dobavljači garantuju da imaju sve dozvole potrebne za obavljanje usluga koje nude te da posluju u skladu sa zakonima matične zemlje. Kupovinom određene usluge posetilac prihvata i opšte uslove dobavljača kod kojeg je kupio uslugu. Holiday-Link će proveriti svakog dobavljača pre puštanja njegovih objekata na prikaz na stranici. Ako Holiday-Link, kod neke usluge nastupa kao turistička agencija, bit će naveden ujedno i kao dobavljač određene usluge.

5. Izjava o odgovornosti
Podaci koje upisuju korisnici i dobavljači mogu biti pogrešni. Holiday-Link.com ne proverava unos informacija, slika i filmova od strane korisnika pa ne može da garantuje njihovu tačnost i odriče se svake odgovornosti za neki netačan podatak. Ukoliko primetite određenu neistinu, nepravilnost ili neprimerenost u nekom sadržaju možete nam se obratiti na e-mail: complaint@holiday-link.com. Za sve informacije o nekom sadržaju odgovoran je korisnik koji ih je upisao. Dobavljači koji reklamiraju turističke usluge putem veb stranice nastupaju kao samostalni preduzetnici. Samostalno upisuju podatke o svojim uslugama, slike i cene. Holiday-Link.com ne proverava upisane podatke i odriče se odgovornosti u vezi grešaka koje se mogu prilikom upisivanja dogoditi. Dobavljači su odgovorni da poseduju sve dozvole u vezi usluga koje nude te da poštuju sve zakone i propise matične zemlje. Posetilac sajta ugovara određenu uslugu direktno sa dobavljačem na osnovu podataka koje je upisao dobavljač kao samostalni preduzetnik i plaća je direktno dobavljaču. Zbog toga se Holiday-Link.com odriče odgovornosti za bilo kakve probleme u vezi određene rezervacije. Holiday-Link.com ima funkcionalnost kreirati članak od Facebook stranice određenog sadržaja (Facebook pages).

6. Izjava o privatnosti
Korisnici i dobavljači prilikom logovanja u veb stranicu moraju popuniti određene podatke (ime i prezime, e-mail, adresa, telefon itd.). Holiday-Link.com garantuje da će te podatke čuvati kao tajnu i neće ih prosleđivati trećim osobama. Holiday-Link.com može upotrebiti e-mail korisnika i dobavljača za slanje potrebnih obaveštenja i oglašavanje.

7. Izjava o kolačićima
Kolačići su male tekstualne datoteke i mogu se pohraniti u uređaju posetilaca ako to dopušta veb pretraživač. Holiday-Link.com koristi kolačiće kako bi posetiocima omogućio bolje korisničko iskustvo na veb sajtu. Takođe se mogu automatski prikupljati određeni podaci prilikom posete na Holiday-Link.com.

8. Nadležnost suda
U slučaju bilo kakvog spora vezanog uz stranice holiday-link.com nadležan je sud u Splitu i hrvatsko pravo.

Objavi turističku ponudu
Vlasnici apartmana, soba, kuća, pansiona, hotela, kampova itd. Objavite Vašu ponudu BESPLATNO. Plaća se isključivo primitak specifičnog upita ili realizirana rezervacija.
Objavi članak
Vlasnici , menadžeri, zaposleni restorani, klubovi, događanja i drugi sadržaji, napiši svoju recenziju na turističkoj mapi. Objavi članke, slike i videa BESPLATNO

Putnici Posetili ste zanimljiv restoran, bar , atrakciju, događaj? Podelite svoje pozitivna iskustva ! Napišite članak , postavite video ili fotografije koje ste snimili .