Crkva je izgrađena početkom 19. st., u baroknim oblicima, s dva razvedena zvonika na pročelju. Apsida je polukružna, nadsvođena polukalotom sa susvodnicama. Glavni prostor je centralnog karaktera, nadsvođen križnim svodom. Nad ulazom je pjevnica koju nose stupovi, te je prostor pod njom nadsvođen križnim svodom u tri traveja. Prozori su “palladianskog” tipa. Unutrašnjost lijeve bočne kapele opremio je i ukrasio u secesijskom stilu kipar Ivan Rendić (1910. –11.). Ispred crkve je prostor u zelenilu do kojeg se dolazi stubama. Uz samo je pročelje sačuvano popločenje od kamenih oblutaka, dok je popločenje prilaznog dijela neadekvatno i neusklađeno. Krovni je pokrov kupa. 1914. crkva Sv. Ane postaje župna crkva.