Paviljon nosi naziv po Juraju Matiju Šporeru, liječniku i velikom promicatelju ideje o Opatiji kao morskom lječilištu. Nakon prijevremenog umirovljenja 1851. (do kada je kao kranjski protomedik djelovao u Ljubljani), Šporer se doselio u Primorje i nastavio raditi kao liječnik tvornice duhana i Austrijskog Lloyda u Rijeci te kao privatni ordinarijus u Veprincu i Kastvu. Uskoro je došao na ideju da se u Opatiji zasnuje sanatorij za siromašne skrofulozne bolesnike, te je 1872. s grupom uglednih i imućnih Riječana osnovao Odbor za utemeljenje balnearno-inhalatorskog zavoda u Opatiji, koji je prema programu i statutu trebao djelovati dijelom kao dioničko društvo a dijelom kao neprofitna karitativna ustanova. Iako inicijativa na kraju nije urodila plodom, ona je odigrala važnu ulogu u razvoju Opatije te se Šporer danas smatra jednim od začetnika ideje o Opatiji kao lječilištu.