Osnovna misija današnjega Narodnog muzeja Zadar obuhvaća sustavno sakupljanje, čuvanje, izlaganje, dokumentiranje, te stručnu i znanstvenu obradu pokretnih i nepokretnih predmeta civilizacijske, kulturne i prirodne baštine, nastale u razdoblju od XIII. stoljeća do naših dana, a područje interesa i istraživanja je Zadarska županija, ili šire, sjeverna Dalmacija s otocima i neposrednim kopnenim zaleđem (Bukovica, podvelebitski kraj, Ravni kotari). Muzej je često puta suorganizator ili domaćin različitih izložbi drugih ustanova, izdaje monografska djela, kataloge, plakate, razglednice itd. Uz to je i organizator ili domaćin stručnih i znanstvenih skupova, kulturnih manifestacija, koncerata, promocija knjiga, radionica itd.