Podstawową misją Muzeum Narodowego Zadar jest systematyczne gromadzenie, przechowywanie, wyświetlanie, dokumentowanie i analiza techniczno-naukowa mobilnego i nieruchomego obiektu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego okresu XIII. Wieku do dzisiejszego dnia. Obszarem zainteresowania i badań jest hrabstwo Zadar lub szersza, północna Dalmacja z wyspami i bezpośrednim zapleczem (region Bukovica, Velebit, Ravni Kotari). Muzeum jest często współorganizatorem i organizuje różne wystawy innych instytucji, wydaje prace monograficzne, katalogi, plakaty, pocztówki itp. Organizujemy również lub organizujemy konferencje zawodowe i naukowe, imprezy kulturalne, koncerty, prezentacje książek, warsztaty itp.