Impressum


Holiday-link.com je marketinški portal i turistička agencija u vlasništvu firme Holiday-Link.com d.o.o., sa sjedištem u Supetru, na adresi Hrvatskih žrtava 18. Tvrtka je registrirana na trgovačkom sudu u Splitu, Tt-14 / 2634 - 6, MBS: 060316259. Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kuna. Holiday-Link.com pruža informacije turistima i drugim posjetiteljima o ugostiteljskim, turističkim i kulturnim sadržajima određene destinacije.

Objavi turističku ponudu
Vlasnici apartmana, soba, kuća, pansiona, hotela, kampova itd. Objavite Vašu ponudu POTPUNO BESPLATNO. Plaća se isključivo primitak specifičnog upita ili realizirana rezervacija.
Objavi članak
Vlasnici, menadžeri, zaposlenici restorana, klubova, evenata i drugih sadržaja, upišite svoje sadržaje na turističku kartu. Objavite članke, slike i video POTPUNO BESPLATNO.

Putnici Posjetili ste zanimljiv restoran, bar, atrakciju, događaj? Podijelite svoja pozitivna iskustva! Napišite članak, objavite video ili fotografije koje ste snimili.