Impressum


Holiday-link.com je marketinški portal i turistička agencija u vlasništvu firme Holiday-Link.com d.o.o., sa sedištem u Supetru, na adresi Hrvatskih zrtava 18. Tvrtka je registrirovana na trgovačkom sudu u Splitu, Tt-14 / 2634 - 6, MBS: 060316259. Holiday-Link.com pruža informacije turistima i drugim posetiteljima o ugostiteljskim, turističkim i kulturnim sadržajima određene destinacije.

Objavi turističku ponudu
Vlasnici apartmana, soba, kuća, pansiona, hotela, kampova itd. Objavite Vašu ponudu BESPLATNO. Plaća se isključivo primitak specifičnog upita ili realizirana rezervacija.
Objavi članak
Vlasnici , menadžeri, zaposleni restorani, klubovi, događanja i drugi sadržaji, napiši svoju recenziju na turističkoj mapi. Objavi članke, slike i videa BESPLATNO

Putnici Posetili ste zanimljiv restoran, bar , atrakciju, događaj? Podelite svoje pozitivna iskustva ! Napišite članak , postavite video ili fotografije koje ste snimili .