Izložba obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz crkve i samostana benediktinki, riznice zadarske Katedrale, crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije, te nekoliko kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Značajno je da su brojna izložena djela nastala prema narudžbi crkvenih dostojanstvenika, pripadnika zadarskog plemstva i građanstva, te gradskih i seoskih bratovština, upoznatih sa suvremenim umjetničkim strujanjima i predanih u opremanju sakralnih prostora vrijednim umjetninama. Stalna izložba crkvene umjetnosti (SICU) dragocjeni je simbol zadarske kulturne baštine i svjedočanstvo bogatog umjetničkog nasljeđa grada Zadra i Zadarske nadbiskupije od srednjega vijeka do kraja 18. st. Po brojnosti i umjetničkoj vrijednosti izložaka, osobito djela zadarskih zlatara, Stalna izložba crkvene umjetnosti najznačajniji je inventar sakralnih umjetnina i predmeta umjetničkog obrta.