Výstava zahrnuje sakrální umění a předměty uměleckých řemesel z benediktinského kostela a kláštera, pokladnice Zadarské katedrály, kostel sv. Šimuna, farní kostely v oblasti Zadarské arcidiecéze a několik soch a malířů vlastněných Národním Muzeum v Zadaru.Je významné, že řada vystavených děl byla vytvořena podle rozkazů církevních hodnostářů, příslušníků Zadarské šlechty a občanství, jakož i městských a vesnických bratrství, obeznámených se současnými uměleckými proudy a věnoval se poskytováním posvátných prostor cennými uměleckými díly. Stálá expozice církevního umění (SICU) je vzácným symbolem zadarského kulturního dědictví a svědectvím o bohatém uměleckém dědictví Zadaru a Zadarské arcidiecéze od středověku do konce 18. století. Podle počtu a umělecké hodnoty exponátů, zejména díla zlatých zlatníků v Zadaru, je stálou expozicí církevního umění nejvýznamnější soupis posvátného umění a předmětů uměleckých řemesel.