Wystawa obejmuje sztukę sakralną i przedmioty rzemiosła artystycznego z kościoła i klasztoru Benedyktynów, skarbiec katedry w Zadarze, kościół św. Šimuna, kościół parafialny w rejonie archidiecezji Zadar oraz kilka posągów i obrazów należących do Narodowego Muzeum w Zadarze.Znaczące jest to, że wiele wystawionych dzieł powstało na zlecenie dostojników kościoła, członków szlachty i obywatelstwa Zadaru, a także wspólnoty miejskie i wiejskie, zaznajomione z przepływami sztuki współczesnej i poświęcone dostarczaniu świętych przestrzeni z cennymi dziełami sztuki. Stała ekspozycja sztuki kościelnej (SICU) jest cennym symbolem dziedzictwa kulturowego Zadaru i świadectwem bogatego dziedzictwa artystycznego miasta Zadar i archidiecezji Zadar od średniowiecza aż do końca XVIII wieku. Poprzez liczbę i wartość sztuki eksponatów, a zwłaszcza dzieł złotników Zadar, stała ekspozycja sztuki kościelnej jest najważniejszym spisem sztuki sakralnej i przedmiotów rzemiosła artystycznego.