Na severnoj strani brda Kotor, u neposrednoj blizini Crikvenice, na rubu slikovitoga Guljanovog dolca, dva su velebna hrasta medunca (Quercus pubescens) višestoljetne starosti. Na njihovu vrednost ukazali su članovi Društva Crikveničana, koji se, među ostalim, brinu i za ostale prirodne vrednosti svojega kraja. Zahvaljujući njihovom velikom zalaganju da se hrastovi zaštite, početkom 2002. godine Županijska je skupština Primorsko-goranske županije donela odluku o njihovoj zaštiti u kategoriji spomenici prirode – pojedinačna stabla.Starost stabala približno je procenjena na 350 i 400 godina, no to je samo gruba procena pa je moguće da su stabla još i starija.Dva hrasta stoje kao svedoci nekih prošlih vremena kada su ovdje rasle bujne submediteranske šume belog graba i hrasta medunca. Šume su ljudi s vremenom krčili i pretvarali u pašnjake, pa tako i Guljanov dolac, koji je danas, nažalost zapušten, kao i čitavo brdo Kotor. Brojni arheološki nalazi te slikovito napušteno naselje Kotor, svedoče o zanimljivoj i bogatoj prošlosti, što čitavo područje čini značajnom kulturno-povesnom celinom, koje, kao i stari hrastovi – spomenici prirode, zasad još uvijek nije dovoljno valorizirano.