Park prirode Medvednica proteže se na površini od 17. 938 ha, od čega je 81% prekriveno šumom. Nalazi se na nadmorskoj visini od 120 do 1035 m, a najviši vrh je Sljeme. Iako Medvednica u svo...