Utemeljen s ciljem očuvanja izuzetnih prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti reke Krke, Nacionalni park Krka je proglašen radi zaštite i očuvanja geomorfoloških, hidroloških i pejsažnih vredno...