Nautičko sidrište Bobovišća smešteno je u dubokoj uvali a na zapadnoj strani Brača, jednoj od najlepših i najzaštićenijih uvala na Jadranu, koja se pri dnu račva na luku Bobovišća i Viču luku. Uvala Bobovišća duboko uvučena u otok te predstavlja sigurno i zaštićeno sidrište za sve nautičare i njihova plovila. Budući da se radi sidrištu u vrlo zaštićenoj uvali u mogućnosti smo osigurati i ZIMSKI VEZ za Vaša plovila po vrlo povoljnim cenama.