Župna crkva sv. Jurja dovršena je 1696. godine. To je bila mala barokna crkva. Koncem XIX. stoleća crkva je postala veoma trošna, pa su je Bobovišćani srušili do temelja i 1914. sagradili novu.