Nautičko sidrište Bobovišća smešteno je u dubokoj uvali a na zapadnoj strani Brača, jednoj od najlepših i najzaštićenijih uvala na Jadranu, koja se pri dnu račva na luku Bobovišća i Viču luku.