Плажатa Вели Жал је позната плажа на островот Лошињ. Се наоѓа во залив, нa западната страна на островот. Градот Мали Лошињ од плажата е одалечен околу 1 km. Плажата е носител на синото знаменце – сим...