Златни рат е нajпознатата плажа на Јадранот, во Хрватска. Се наоѓа во местото Бол, на островот Брач. Бол се наоѓа на јужната страна на островот, 40 km одалечен од Супетар во кој пристанува траект од