Националниот парк Корнати е сместен во средна Далмација, западно од градот Шибеник.Се состои од 89 острови, островчиња и карпи.Вертикалните карпи на западната страна на островот се најинтересната кар...